Regulamin

 


REGULAMIN sklepu on-oline Optyk pod Zegarem

 

$1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.optykpodzegarem.pl jest firma Praktyka Lekarska Paweł Kuźniar. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Armii Krajowej 17a/4, NIP: 611-252-85-77.


$2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email optyk@kuzniar.com.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

 

$3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.


$4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.


$5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

   
$6 

Odstąpienie od umowy

   1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie.

            1) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

            2) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru  w stanie niezmienionym, to jest:

                        a. towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu)

                        b. koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,

                        c. cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.

3) Optyk pod Zegarem nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

4) Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.    


$7

Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.

2. Reklamację składa się poprzez:

a. przesłanie reklamowanego towaru wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu) do Optyk pod Zegarem na adres: ul. 1 Maja 22-24, 58-500 Jelenia Góra. 

b. przekazanie  reklamowanego towaru wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu do salonu Optyk pod Zegarem na adres: ul. 1 Maja 22-24, 58-500 Jelenia Góra. 

3. Optyk pod Zegarem pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Optyk pod Zegarem pokrywa koszty przesyłki do wysokości stawek kuriera współpracującego z Optyk pod Zegarem.

4. Optyk pod Zegarem nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.

 

$8
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.


$9

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.


$10

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.


$11
Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.


$12
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)


$13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.