Oferta dla firm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zgodnie ustawą*, są zobowiązani do partycypowania w kosztach zakupu okularów korekcyjnych dla wymagających tego pracowników oferujemy:

 

  • współpracę w zakresie badań okulistycznych
  • prowadzenie badań przesiewowych i okresowych
  • wykonanie okularów korekcyjnych i specjalistycznych

Gwarantujemy przejrzystość w rozliczaniu zakupionych przez pracowników szkieł i oprawek. Wystawiamy faktury VAT, na podstawie których można rozliczyć okulary dla pracownika jako koszty powadzonej działalności. 

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr. 148, Poz. 973) Pracodawca jest zobowiązany: 
§8.2 Zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok lub uczestniczyć w kosztach ich zakupu, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej , o której mowa w ust. 1 , wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Powinny one spełniać warunki określone w orzeczeniu lekarskim.